A negyedéves fizika tanár szakos illetve fizikus hallgatók által a Kísérleti Fizikai Tanszéken az 1999/2000 tanévben felvett szakdolgozati ill. diplomamunka témák:
 

Beke Szabolcs: Porózus szilícium előállítása és karakterizálása (szd)

Témavezető: Dr. Nánai László
Csík Norbert: (Az 1/f zaj időbeli szerkezetének vizsgálata (d)
Témavezető: Dr. Gingl Zoltán
Csizmazia Péter: A X. bolygó probléma (szd)
Témavezető: Dr. Szatmáry Károly
Dajka Rita: A fény koherencia tulajdonságaink vizsgálata (d)
Témavezető: Dr. Nagy Tamás
Füle Miklós: Amorf szén vékonyrétegek optikai abszorpciója az UV, látható és közeli infravörös tartományban (d)
Témavezető: Dr. Koós Margit, Dr. Nánai László
Horváth Mónika: Fényimpulzusok spektrális tulajdonságainak formálása önfázismoduláció segítségével (szd)
Témavezető: Dr. Szatmári Sándor
Nagy Tamás
Horváth Zoltán: Sztochasztikus rezonancia analóg modellezése (d)
Témavezető: Dr. Gingl Zoltán
Kanyó László: Si lézeres maratása (szd)
Témavezető: Dr. Bor Pálné
Dr. Nánai László
Kovács Katalin: Az élővilág fizikája (szd)
Témavezető: Dr. Papp Katalin
Makra Péter: 1/f zajjal gerjesztett bistabil rendszerek (d)
Témavezető: Dr. Gingl Zoltán
Pásztor Hajnalka: Egyszerú, figyelemfelkeltő kísérletek (szd)
Témavezető: Dr. Molnár Miklós
Rabi Sándor: Fluktuációk nemlineáris transzformációi (d)
Témavezető: Dr. Gingl Zoltán
Sárneczky Krisztián: Kisbolygók
Témavezető: Dr. Kiss László
Szabó Tünde: Az elektrodinamika történetének áttekintése fizikai kísérleteken keresztül (szd)
Témavezető: Dr. Molnár Miklós
Szalóki Andrea: Számítógéppel segített fizikai mérések és kísérletek (szd)
Témavezető: Dr. Molnár Miklós
Sziládi Katalin: Galaktikus nyílthalmazok CCD fotometriai vizsgálatai (szd)
Témavezető: Dr. Kiss László