Mag- és részecskefizika (levelező) vizsgakérdések

 

 

1.      Az elektromágneses színkép és az atomban zajló folyamatok közti kapcsolat.

2.      Az atomfogalom fejlődése: az atommodellek és az atommagra vonatkozó ismeretek fejlődése.

3.      A természetes radioaktivitás; az a, b és g sugarak.

4.      A radioaktív sugarak abszorpciója és hatásai.

5.      A radioaktív sugarak kísérleti vizsgálata.

6.      A radioaktív bomlás törvényszerűségei.

7.      Bomlási sorozatok; izotópok.

8.      Az atommagok tömege; tömegspektroszkópia.

9.      A neutron és a pozitron (párképződés, szétsugárzás).

10. Részecskegyorsítók, mesterséges atommag átalakítások.

11. Az atommag szerkezete: tömeghiány, kötési energia.

12. Az atommag cseppmodellje; a térfogati, felületi, Coulomb és Pauli energia.

13. A kötési energia tömegszám-függése.

14. A radioaktivitás „energetikai” értelmezése.

15. Az urán hasadása; a fissziós erőmű.

16. A Napban zajló fúziós folyamatok.

17. A lézeres fúzió megvalósítása.