HÕTAN  KOLLOKVIUM  TÉTELEK

2011/2012

 

1.      Hõmérséklet. A hõmérséklet fogalom kialakulása, fejlõdése. A hõmérsékletmérés elvi kérdései. Empirikus hõmérsékleti skálák, nemzetközi hõmérsékleti skála.

2.      Hõmérõk. A hõmérsékletmérés feltételei, a termodinamika 0. fõtétele. Hõmérõ típusok, különleges hõmérõk.

3.      Szilárdtestek és folyadékok hõtágulása, kondenzált rendszerek állapot-egyenletei.

4.      Ideális gázok jellemzõi, termikus állapotegyenletei (állapothatározók, folyamat jellemzõk, speciális folyamatok).

5.      A termodinamika elsõ fõtétele. Hõmennyiség, fajhõ, hõkapacitás. Kalorimetria.

6.      Belsõ energia, entalpia. Szilárdtestek és folyadékok belsõ energiája.

7.      Ideális gáz belsõ energiája és entalpiája. A két féle fajhõ. Gay-Lussac kísérlet.

8.      Valódi gázok belsõ energiája, állapotegyenlete, Joule-Thomson kísérlet.

9.      A Carnot-féle körfolyamat jellemzése, következményei.

10.  A temodinamika II. fõtétele, különbözõ fenomenológikus megfogalmazások.      A termodinamikai hõmérsékleti skála.

11.  Alkalmazások. Hõerõgépek, hûtõgépek, hõszivattyúk.

12.  Az entrópia, az entrópia növekedés tétele, szabadenergia, szabad entalpia.

13.  Ideális gáz nyomásának és állapotegyenletének statisztikus értelmezése.

14.  A Maxwell-féle sebesség eloszlás. Ekvipartíció.

15.  A termodinamika II. fõtételének statisztikus értelmezése (termodinamikai valószínûség, mikro-makro állapotok).

16.  A Brown-mozgás (kísérleti tapasztalatok, szimuláció, jellemzõ mennyiségek).

17.  Stacionárius és nem stacionárius diffúzió, az ozmózis.

18.  A termodinamika III. fõtétele.

19.  Halmazállapotváltozások; olvadás és fagyás.

20.  Halmazállapotváltozások; párolgás, forrás, szublimáció.

21.  Hõvezetés, hõáramlás, hõsugárzás.

22.  Alacsonyhõmérsékletek elõállítása, gázok cseppfolyósítása.

23.  Fázisdiagramok, kritikus állapot, Clausius-Clapeyron-egyenlet.