Kurzuskód: F303E
Tantárgykód: KIF 151
Tanszék: Kísérleti Fizikai Tanszék
Előadó: Dr. Papp Katalin 
Kredit: 3
Félév: 2.
Heti óraszám: 2+1
Előfeltétel: F101E Mechanika
Követelmény: K, G

Tematika:
Hőmérséklet, hőmérők. A hőmérséklet fogalom kialakulása, fejlődése. Empírikus hőmérsékleti skálák. A hőmérséklet mérése. A hőmérséklet SI egysége. Nemzetközi hőmérsékleti skála. A hőmérsékletmérés szükséges feltétele a termodinamika nulladik főtétele. Különleges hőmérők. Gázok, folyadékok és szilárd testek termikus állapotegyenletei. Szilárd testek hőtágulása. Folyadékok hőtágulása. Gázok állapotegyenletei. A termodinamika első főtétele. Hőmennyiség, fajhő, hőkapacitás. Belső energia, entalpia. Gázok, folyadékok és szilárd testek belső energiája. A kétféle fajhő. Joule-Thomson kísérlet. A termodinamika második főtétele. Statisztikai megfogalmazás. Energia mérleg. Entrópia produkció. Boltzmann-eloszlás. Hőerőgépek. Hűtőgépek, hőszivattyúk. Carnot-hőfolyamat. Termodinamikai hőmérséklet. A termodinamika harmadik főtétele. Az ideális gázok nyomásának és állapotegyenletének molekuláris értelmezése. Ekvipartíció-tétel. Brown-mozgás. Az impulzus és a belső energia transzportjának vizsgálata. Ütközési szám. Közepes szabad úthossz. Belső súrlódás gázokban. Hővezetés. Stacionárius és nem stacionárius diffúzió. Ozmózis. Diffúziós együtthatók mérése. Halmazállapotváltozások. Olvadás és fagyás. Párolgás. Forrás. Telített és telítetlen gőzök. Szublimáció. Cseppfolyósodás. Kritikus állapotok. Clausius-Clapeyron-egyenlet. Fázisdiagramok. Hűtőgépek. Hőerőgépek. Alacsony hőmérséklet előállítása. Gázok cseppfolyósítása. Hővezetés. Hőkonvenció. Hősugárzás. Nemegyensúlyi termodinamika. A termodinamika mozgásegyenletei. Erők. Áramok. Onsager-tételek.

Ajánlott irodalom: