Elnyert tudományos támogatások

1. MM
Szilárd testek optikai tulajdonságainak vizsgálata, különös tekintettel a szilárdtest lézerfény kölcsönhatásra.
1981-1985, résztvevő (tv. Hevesi Imre)
4600 eFt

2. OTKA
Felületi (oxid, nitrid, karbid) rétegek és vékonyréteg szerkezetek előállítása lézerekkel, a folyamatok kinetikájának és az előállított anyagok tulajdonságainak vizsgálata.
1986-1989, résztvevő (tv. Hevesi Imre)
2190,8 eFt

3. OTKA I/2
Szilárd testek felületén és folyadékokban lézerfény hatására kialakuló nemegyensúlyi, disszipatív struktúrák vizsgálata.
1988-1991, témavezető
2000 eFt

4. MM-KFO 161
Lézeres LCVD, LCLD berendezés kiépítése mikroelektronikai célokra.
1990-1991, résztvevő (tv. Hevesi Imre)
2125 eFt

5. OTKA 1974
Lézerfénnyel indukált gőz- és folyadékfázisú fémleválasztás félvezetők felületére, mikroelektronikai célokra.
1991-1994, témavezető
1500 eFt

6. OTKA 1975
Rendezetlen, nemegyensúlyi struktúrák előállítása: a rendezetlenség hatása a makroszkopikus és mezoszkopikus jellemzőkre.
1991-1994, résztvevő (tv. Hevesi Imre)
5300 eFt

7. AMFK 841/92
A természetben lejátszódó nemlineáris, nemegyensúlyi folyamatok tanulmányozása.
1993, témavezető
630 eFt

8. OTKA 4307
Lézerfény hatására kialakuló nemegyensúlyi folyamatok, disszipatív struktúrák, reguláris és kaotikus oszcillációk vizsgálata.
1993-1997, résztvevő (tv. Vajtai Róbert)
900 eFt

9. OTKA T 012988
Új lézerspektroszkópiai eljárások a fej-nyaki daganatok diagnosztikájában.
1994-1997, résztvevő (tv. Czigner Jenő)
2700 eFt

10. AMFK 420/94
Lézerfény terében növesztett (fémoxid és interkalációs) rétegek szerkezeti és optikai tulajdonságainak vizsgálata.
1994-1995, témavezető
300 eFt

11. OTKA T 014306
Lézerfénnyel indukált erősen nemlineáris folyamatok dinamikája.
1994-1996, témavezető
900 eFt

12. OTKA T 022255
Nitrid és oxid filmek lézeres leválasztása és karakterizálása.
1997-2000, témavezető
1850 eFt

13. K+F/2000
Szuperkemény vékony filmek impulzus lézeres leválasztása.
2000-2002, témavezető
1500 eFt

14. OTKA 032163
Ultrarövid (fs) fényimpulzusokkal indukált térbeli struktúrák, (fázis)átalakulások dinamikája, az információtárolás új lehetőségei
2000-2003, témavezető
5114 eFt

15. AKP-2000-43 2.2
Anyagvizsgálat és megmunkálás fs UV lézerekkel. (tv. Szatmári Sándor)
2001-2002
2500 eFt

16. HU.01.07.03/HU2002/000.627.03-027 (PHARE CBC Magyarország – Románia)
Környezetvédelmi oktatói adatszolgáltatói rendszer megvalósítása
2004-2005, témavezető
50.000 EURO

17. MTA-OTKA-NSF (MTA/86, NSF44073)
Ultragyors fázisátalakulások vizsgálata félvezetőkben
2003. 11. 01. – 2006. 04. 30., témavezető
1800 eFt

18. Magyar-Japán TéT
Szilárd anyagok fs lézeres modifikálása
2005-2006, témavezető
3489 eFt