TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. I. félév


  • A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

FSZV00KF5 A lézerfúziótól a röntgenlézerig (Fejezetek a lézerplazmák fizikájából)

MEGHIRDETŐ TANSZÉK (CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Dr.Földes István

KREDIT


HETI ÓRASZÁM

2, kéthetente tömbösítve

SZÁMONKÉRÉS

Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE


PÁRHUZAMOS FELTÉTEL


ELŐFELTÉTEL


HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK


PERIÓDUS

Őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV


KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ




Tematika:
A lézerplazmák fizikájának alapjai
       ionizációs folyamatok
        hidrodinamika
                lökéshullámok
                félvezetés

        atomfizika
                állapotegyenletek
                ionizációs állapotok
                opacitás

        hullámok a plazmában
                nemlineáris kölcsönhatások

Lézerfúzió

Röntgenlézerek

Asztrofizikai alkalmazások
        opacitás lézerplazmában és csillagmodellekben
        szupernóvarobbanás
        lökéshullámok

Részecskefizikai alkalmazások
       lézeres részecskegyorsítás
        elektron-, proton- és ionnyalábok létrehozása
        magreakciók, aktivitás analízis

Ajánlott irodalom:

Előismeret: Spektroszkópia 2.

Oktató: Dr.Földes István

Office: KFKI Research Institute for Particle and Nuclear Physics,

Department of Plasma Physics

H-1525 Budapest, P.O.B. 49, Hungary

Phone: (36-1) 392-22-22-3464

Fax: (36-1) 395-91-51

E-mail: foldes@rmki.kfki.hu



Időpont, hely: kedd 15-18 h, Kísérleti Fizikai Tanszék, 19-es Labor


Részvétel:


Számonkérés:Tételsor alapján


Vizsgatételek:A tematika alapján