TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév

 
 
 
A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE 
FSZV00 Nagy intenzitású lézerek és alkalmazásaik
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)  Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár
KREDIT  2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE  -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL  -
ELŐFELTÉTEL  Atomfizika és Spektroszkópia I.-II. kurzusok
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK  -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  1. 
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ -
 

Tematika:

1. fény-anyag kölcsönhatás
2. intenzitás, brightness
3. a lézerműködés fizikai alapjai
4. a lézer paramétereinek hullámhossz függése
5. rövid hullámhosszon működő lézerek specifikumai
6. excimerek
7. a telítés fogalma, megjelenése abszorpcióban, emisszióban
8. rövid impulzusok erősítése telítődő közegben abszorpció jelenlétében
9. rövid impulzusú excimer lézerek
10. off-axis erősítés
11. optikai multiplexelés
12. excimerek erősítés-dinamikája

Ajánlott irodalom:

Előismeret: Atomfizika és Spektroszkópia I.-II. kurzusok
 

Oktató: Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 42.

62-544-666

expphys@physx.u-szeged.hu

Időpont, hely: 2005. szeptember 8-án (csütörtök) 16:00-kor a Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezetői szobájában tartandó egyeztetésen - a hallgatók igényeinek figyelembe vételével - lesz rögzítve

Részvétel: Mivel a speciális kollégium tematikája csak folyóirat cikkekben fellelhető anyagra épül, az előadások látogatása igen ajánlott.
 

Számonkérés: Szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján (melyek szorosan kötődnek a tematika pontjaihoz)

Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival