A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F509G Fizikai laboratóriumi gyakorlat 3.
GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELÕS OKTATÓ Makra Péter, Mingesz Róbert, Dr. Vize László
KREDIT 4
HETI ÓRASZÁM 4
TÍPUSA gyakorlat
SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy
TELJESÍTHETÕSÉG FELTÉTELE
Párhuzamos feltétel
ELÕFELTÉTEL F409G Fizikai laboratóriumi gyakorlat 2.
HELYETTESÍTÕ TÁRGYAK
PERIÓDUS õszi félév
JAVASOLT FÉLÉV 5. ld. Fizikus szak mintatanterve
KÖTELEZÕ vagy KÖTELEZÕEN VÁLASZTHATÓ fizikus; fizika tanár; csill.; inf. fiz; alk.fiz.; biofizikus; vegy.fiz. lab.operátor (K), fiz. kieg. lev.