TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. I. félév


  • A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F95CE01 Kozmológia

MEGHIRDETŐ TANSZÉK (CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Dr.Gergely Árpád László

KREDIT

2

HETI ÓRASZÁM

2

SZÁMONKÉRÉS

Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE


PÁRHUZAMOS FELTÉTEL


ELŐFELTÉTEL


HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK


PERIÓDUS

Őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

ld. csillagász szak hálóterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ

KötelezőTematika:

A modern kozmológiához vezetô út
Asztrofizikai távolságmérés
A kozmológiai állandó és az Einstein-egyenlet
De Sitter és anti de Sitter kozmológiák
Standard kozmológia
    Homogén és izotróp kozmológiák
    Robertson-Walker metrika
    Friedmann-Lemaître nyílt és zárt világmodellek
    Õsrobbanás, háttérsugárzás
Einstein-univerzum
Inhomogén kozmológiák
Inflációs kozmológiai modell
Húrkozmológia
    Az õsrobbanás elõtt?
    Multiverzumok?
    5 dimenziós kozmológiai modellek

Ajánlott irodalom:

Előismeret:

Oktató: Dr. Gergely Árpád László


Időpont, hely: kedd 8-10 h,Csillagda


Számonkérés:Szóbeli vizsga tételsor alapján

Vizsgatételek:A tematika alapján