A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

GYTK041 Fizika-Biofizika
GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELÕS OKTATÓ Dr. Molnár Miklós egyetemi docens
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM 2
TÍPUSA elõadás
SZÁMONKÉRÉS aláírás; szigorlat késõbb
TELJESÍTHETÕSÉG FELTÉTELE
Párhuzamos feltétel

ELÕFELTÉTEL