A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F734E Elektronika 2.
GAZDA TANSZÉK(CSOPORT) Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELÕS OKTATÓ Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM 2
TÍPUSA elõadás
SZÁMONKÉRÉS kollokvium
TELJESÍTHETÕSÉG FELTÉTELE
Párhuzamos feltétel

ELÕFELTÉTEL F634E Elektronika 1.
PERIÓDUS õszi félév
JAVASOLT FÉLÉV 5. ill. 7. ld. Fizikus szak mintatanterve

KÖTELEZÕ vagy KÖTELEZÕEN VÁLASZTHATÓ fizikus; inf. fizikus; alk. fizikus; biofizikus (K)