TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F304G01,F304G02,F304G04 Elektromosságtan sz.gyak.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK (CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ Bohus János tanszéki munkatárs
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM 2
TÍPUSA számolási gyakorlat
SZÁMONKÉRÉS zárthelyi dolgozat
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL -
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -
PERIÓDUS őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV ld. fizikus szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ fizikus, fizika, biofizikus, alkalmazott fizikus, informatikus fizikus

Tematika:

1. Ajánlott irodalom ismertetése, követelmények. Coulomb törvénye. Néhány speciális töltéseloszlás elektromos tere.

2. A Gauss-tétel és a Coulomb-törvény.

3. Az elektrosztatikai tér által végzett munka. Az elektromos potenciál.

4. Kondenzátorok és kapacitásuk.

5. Elektromosan töltött vezetőre ható erők. Szigetelő anyag dielektromos állandója.

6. Gauss tétele dielektrikumokra. Térerősségek dielektrikumokban.

7. Az Ohm-törvény és Kirchhoff törvényei.

8. Az áramkör munkája és teljesítménye.

9. A Biot-Savart-törvény. Az Ampére-törvény.

10. Indukció mozgó vezetőben. Indukció nyugvó vezetőben. Az önindukció.

11. A szinuszos váltakozó áram.

12. RLC körök.Ajánlott irodalom:

Hevesi I.: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó 1998

Budó Á.: Kísérleti Fizika II. Elektromosságtan és Mágnességtan, Tankönyvkiadó

Kovács I.: Fizikai Példatár, Termodinamika, Optika, Elektromosságtan, Atomfizika II., Nemzeti Tankönyvkiadó, 1994


Előismeret: középiskolás fizika és matematika


Oktató: Bohus János tanszéki munkatárs

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Dóm tér 9, alagsor, Nagy Intenzitású Lézer Laboratórium

62-544-047

jbohus@physx.u-szeged.hu


Időpont, hely: kedd 8-10 h, csütörtök 8-10 h, 12-14 h, Kísérleti Fizikai hallgatói labor (gyógyszerész)

Részvétel: A gyakorlatok látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!

Számonkérés: 2 zárthelyi dolgozat, a tanév folyamán meghatározott időpontban.