TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. I. félév


  • A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F51CG01 Égi mechanika I.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK (CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Keresztes Zoltán

KREDIT

2

HETI ÓRASZÁM

2

SZÁMONKÉRÉS

gyakorlati jegy

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE


PÁRHUZAMOS FELTÉTEL


ELŐFELTÉTEL


HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK


PERIÓDUS

Őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

ld. csillagász szak hálóterve

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ

KötelezőTematika:

számolási feladatok, numerikus integrálás,
mozgásegyenletek megoldása, számítógépes program írása

Ajánlott irodalom:
Érdi Bálint: A Naprendszer dinamikája, ELTE jegyzet 2001
        Érdi Bálint: Égi mechanika, ELTE jegyzet 1989
        Érdi Bálint: Égi mechanika fejezet a Marik Miklós (szerk.): Csillagászat c. könyvben,
                         Akadémiai Kiadó 1989

Előismeret: Analízis, Bevezetés a csillagászatba

Oktató:Keresztes Zoltán


Időpont, hely: kedd 12-14 h,Csillagda


Számonkérés:gyakorlati jegy