TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F78CG Csillagászati szeminárium1.
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ Székely Péter PhD hallgató
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM 2
TÍPUSA gyakorlat
SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL -
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐTÁRGYAK -
PERIÓDUS őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász (FSZV és XA is)


Tematika:
1. A Föld, mint égitest az űrből. Műholdak szerepe a tudományban.
2. A jövő csillagászati eszközei I.: földi berendezések.
3. A jövő csillagászati eszközei II.: űreszközök.
4. Csillagászati módszerek I.: interferometria.
5. Csillagászati módszerek II.: spektroszkópia.
6. Csillagászati módszerek III.: fedések megfigyelése.
7. Csillaganyagot a Földre: a visszatérő szondák.
8. Szondák a belső bolygóknál. Mariner-Messenger.
9. Szondák az óriásoknál: Voyager, Galileo, Cassini.
10. A naprendszer kisebb égitestjei I.: a bolygóholdak.
11. A naprendszer kisebb égitestjei II.: üstökösök, kisbolygók.
12. A külső tartományok felderítése: KBO, Quoar, Sedna.
13. A Nap és vizsgálatának módszerei, eszközei.
14. Csillagpulzáció és annak "hasznosítása".
15. Galaxisok fejlődése: törpe rendszerek, kannibalizmus.
16. Nagyenergiájú jelenségek: GRB, X-flash.
17. A kozmológia új eredményei: DM, DE, CMB.
18. Elméleti kutatások a fantázia határán: húrelmélet, brane-világok.
19. A csillagászat és a részecskefizika kapcsolata.

Ajánlott irodalom:
Szegedi Csillagvizsgáló honlapja:
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989 Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.:
Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7.kiadás)
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002Csillagászati
évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA
Slovakia,Geobook 2003

Előismeret: Bevezetés a csillagászatba 1-4.

Oktató:    Székely Péter PhD hallgató
        SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület V. emelet
        62-544-668                    
        pierre@physx.u-szeged.hu            
        http://astro.u-szeged.hu

Időpont, hely: hétfő 15-17 h, Béke épület, V. emeleti Csillagda)

Részvétel: kötelező

Számonkérés:  2 darab önálló előadás