TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE 

F30CE Bevezetés a csillagászatba 3.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) 

Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens
KREDIT  2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  kollokvium
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE  gyakorlat teljesítése
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL  F30CG Bevezetés a csillagászatba 3.
ELŐFELTÉTEL  -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK  -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  3. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász (FSZV és XA is)

 

Tematika:

1. Csillagok állapotjelzői (tömeg, sugár, felszíni hőmérséklet, luminozitás)

2. Csillagok állapotjelzői (abszolút és látszólagos fényesség, kémiai összetétel, kor,

mágneses tér, forgási periódus, csillagszél)

3. A csillagok színképe (folytonos és vonalas színkép kialakulása).

4. Vogt-Russell tétel. Csillagmodellek.

5. Hertzsprung-Russell diagram.

6. Csillagfejlődés: kialakulás, élettartam, végállapotok (fehér törpe, neutroncsillag, fekete lyuk).

7. Magreakciók a csillagokban, kémiai elemek kialakulása.

8. Kettőscsillagok (vizuális, asztrometriai, spektroszkópiai, fedési).

9. Változócsillagok (pulzáló, fedési, foltos, eruptív, kataklizmikus).

10. A csillagok fényváltozásának elemzése. Spektrális jellemzők.

11. Periódus meghatározási módszerek (O-C diagram, Fourier-analízis, wavelet)

12. A Nap fizikája. Naptevékenység.


Ajánlott irodalom:

Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu

Cooper W.A.-Walker E.N.: Csillagok távcsővégen, Gondolat 1994

Cserepes L.-Petrovay K.: Kozmikus fizika, ELTE jegyzet 2002 (elektronikus)

Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989

Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 2. Csillagok-Galaxisok, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia,

Geobook 2004

Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002

Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület


Előismeret: Bevezetés a csillagászatba 1. és 2.


Oktató: Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 42.

62-544-666

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

http://astro.u-szeged.hu


Időpont, hely: hétfő 16-18 h, Budó terem (Dóm tér 9. I. emelet)


Részvétel: Az előadások látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!


Számonkérés: A kiadott tételsor alapján szóban. Vizsganapok: minden héten legalább egy nap a vizsgaidőszakban.


Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival


A félév során legalább egyszer minden hallgató látogassa meg a Szegedi Csillagvizsgálót

(Újszeged, Kertész utca, péntek esténként 19-21 óra között).