TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév

A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE F10CG Bevezetés a csillagászatba 1.
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT) Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ Székely Péter PhD hallgató
KREDIT 2
HETI ÓRASZÁM 2
TÍPUSA gyakorlat
SZÁMONKÉRÉS gyakorlati jegy
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL F10CG Bevezetés a csillagászatba 1.
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -
PERIÓDUS őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV 1. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász (FSZV és XA is)


Tematika:
1. A csillagászat kialakulása, kapcsolódása más tudományokhoz. Méret- és időskálák. A
    csillagászat tagozódása, vizsgálati módszerek. Ajánlott irodalom ismertetése.
2. A Naprendszer felfedezése, fő tulajdonságai, összetevők. Modern űrkutatási és földi műszerek.
3. A Nap legfontosabb jellemzői, szerkezete, energiatermelése. Mágneses terek a
    Naprendszerben.
4. Kőzetbolygók: Merkúr, Vénusz, a Föld-Hold rendszer mint kettősbolygó, Mars.
5. Az óriásbolygók belseje és légköre. Gyűrűrendszerek az óriásbolygók körül.
6. A Jupiter mini-naprendszere. Io, Europa, Ganymedes, Callisto. Külső holdrendszerek,
    jégholdak.
7. Kisbolygók eloszlása, tulajdonságai.
8. Üstökösök, meteorok, bolygóközi anyag. Külső Naprendszer: Kuiper-öv, Oort-felhő.
9. A kozmikus ütközések, becsapódások szerepe, következményei. Kihalások.
10. Keletkezéselméletek, a Naprendszer eredete.
11. Exobiológia, élet a Naprendszerben.
12. Bolygók más csillagok körül (exobolygók).

Ajánlott irodalom:
Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu
Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989
Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7.kiadás)
Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002
Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület
Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia,
Geobook 2003

Előismeret: középiskolás fizika, matematika és földrajz anyag

Oktató:    Székely Péter PhD hallgató
        SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület V. emelet
        62-544-668                    
        pierre@physx.u-szeged.hu            
        http://astro.u-szeged.hu

Időpont, hely: szerda 15-17 h, Béke épület, V. emeleti Csillagda)

Részvétel: kötelező

Számonkérés:  2 darab zárthelyi dolgozat