TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE 

F10CE Bevezetés a csillagászatba 1.
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)  Kísérleti Fizikai Tanszék


FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szatmáry Károly egyetemi docens
KREDIT  3
HETI ÓRASZÁM  3
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  kollokvium
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE  gyakorlat teljesítése
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL  F10CG Bevezetés a csillagászatba 1.
ELŐFELTÉTEL  -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK  -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  1. ld. csillagász szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ csillagász (FSZV és XA is)

 

Tematika:

1. A csillagászat kialakulása, kapcsolódása más tudományokhoz. Méret- és időskálák. A

csillagászat tagozódása, vizsgálati módszerek. Ajánlott irodalom ismertetése.

2. A Naprendszer felfedezése, fő tulajdonságai, összetevők. Modern űrkutatási és földi műszerek.

3. A Nap legfontosabb jellemzői, szerkezete, energiatermelése. Mágneses terek a

Naprendszerben.

4. Kőzetbolygók: Merkúr, Vénusz, a Föld-Hold rendszer mint kettősbolygó, Mars.

5. Az óriásbolygók belseje és légköre. Gyűrűrendszerek az óriásbolygók körül.

6. A Jupiter mini-naprendszere. Io, Europa, Ganymedes, Callisto. Külső holdrendszerek,

jégholdak.

7. Kisbolygók eloszlása, tulajdonságai.

8. Üstökösök, meteorok, bolygóközi anyag. Külső Naprendszer: Kuiper-öv, Oort-felhő.

9. A kozmikus ütközések, becsapódások szerepe, következményei. Kihalások.

10. Keletkezéselméletek, a Naprendszer eredete.

11. Exobiológia, élet a Naprendszerben.

12. Bolygók más csillagok körül (exobolygók).


Ajánlott irodalom:

Szegedi Csillagvizsgáló honlapja: http://astro.u-szeged.hu

Marik M. (szerk.): Csillagászat, Akadémiai Kiadó 1989

Gábris Gy.-Marik M.-Szabó J.: Csillagászati földrajz, Tankönyvkiadó 1997 (7.kiadás)

Herrmann J.: Atlasz, Csillagászat (4.kiadás), Athenaeum Kiadó 2002

Csillagászati évkönyvek, Meteor havilap, Magyar Csillagászati Egyesület

Ceman R.-Pittich E.: A Világegyetem 1. A Naprendszer, Rekordok sorozat, MAPA Slovakia,

Geobook 2003


Előismeret: középiskolás fizika, matematika és földrajz anyag


Oktató: Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 42.

62-544-666

k.szatmary@physx.u-szeged.hu

http://astro.u-szeged.hu


Időpont, hely: szerda 12-15 h, Budó terem (Dóm tér 9. I. emelet)


Részvétel: Az előadások látogatása, az anyag félév közbeni követése erősen ajánlott!


Számonkérés: A kiadott tételsor alapján szóban. Vizsganapok: minden héten legalább egy nap a vizsgaidőszakban.


Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival


A félév során legalább egyszer minden hallgató látogassa meg a Szegedi Csillagvizsgálót

(Újszeged, Kertész utca, péntek esténként 19-21 óra között).