TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév

 
 
 
A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE 
FSZV00 Nagy feszültségű elektromos áramkörök
MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)  Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár
KREDIT  2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  előadás
SZÁMONKÉRÉS  szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE  -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL  -
ELŐFELTÉTEL  Elektromosságtan és Elektronika kurzusok
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK  -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  1. 
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ -
 

Tematika:

1. ideális elektromos áramköri elemek jellemzése
2. valós, nagyfeszültségű elemek
3. ideális és valós kapcsolók
4. gáztöltésű kapcsolók
5. tirisztorok
6. mágneses telítésen alapuló eszközök
    elvi működése
    gyakorlati kivitele
7. kisülések jellemzése, előionizáció
8. térfogati kisülést tápláló gerjesztő körök
9. C-C töltés
10. feszültség kétszerező, L-C inverziós kapcsolás
11. mágneses kompresszorok
12. speciális töltő áramkörök
13. előionizáló áramkörök
14. speciális kompenzáló áramkörök
 

Ajánlott irodalom:

Előismeret: Elektromosságtan és Elektronika kurzusok

Oktató: Dr. Szatmári Sándor egyetemi tanár

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 42.

62-544-666

expphys@physx.u-szeged.hu

Időpont, hely:2005. szeptember 8-án (csütörtök) 16:30-kor a Kísérleti Fizikai Tanszék tanszékvezetői szobájában tartandó egyeztetésen - a hallgatók igényeinek figyelembe vételével - lesz rögzítve

Részvétel: Mivel a speciális kollégium tematikája csak folyóirat cikkekben fellelhető anyagra épül, az előadások látogatása igen ajánlott.
 

 

Számonkérés:Szóbeli vizsga kiadott tételsor alapján (melyek szorosan kötődnek a tematika pontjaihoz)

Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival