Tételjegyzék
Szilárdtestfizika 2.
Dr. Nánai László tszvez. egyetemi tanár
 1. Lézer-anyag kölcsönhatás
 2. Fermi felületek meghatározása szilárd testekben
 3. Fonon spektrum
 4. Raman spektroszkópia
 5. Folyadékkristályok
 6. Felületfizika és felületfizikai módszerek
 7. Plazmafizika
 8. Dielektromos tulajdonságok
 9. Amorf anyagok fizikája
 10. Optikai és elektromos instabilitások
 11. Kvantum teleportáció
 12. Renormalizáció
 13. Lézeres hűtés
 14. Szupravezetés
 15. Atomreaktorok szilárdtestfizikai vonatkozásai
Követelmények:
A félév során egy szemináriumi előadás megtartása vagy írásbeli dolgozat a szorgalmi időszak utolsó hetében.

IRODALOMJEGYZÉK
a “Szilárdtestfizika 1., 2.” tárgyhoz

 1. Ch. Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.
 2. Szerk. Hevesi Imre: Anyagszerkezet I., II., III/1., III/2. JATE, Szeged, 1977.
 3. Szerk. Giber János: Szilárdtestfizikai feladatok és számítások. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982.
 4. R. Kubo: Statisztikus mechanika példákkal és feladatokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.
 5. N.W. Aschroft, N.D. Mermin: Solid State Physics. Holt, Reinhart and Winston, 1976.
 6. Kirijev P. Sz.: Félvezetők fizikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.
 7. Guiner A., Julien R.: The Solid State. Oxford UP. Oxford, 1989.
 8. C. Zwikker: Physical Properties of Solid Materials. Pergamon Press, London, 1954.
 9. Ch. A. Wert, R.M. Thomson: Physics of Solids. McGraw Hill, New York, 1970.
 10. Szerk. Vainstein B.K.: Sovremennaya Kristallovgrafiya. Nauka, Moszkva, 1981.
 11. Koszevics A.M.: Fizicheskaya mechanika realnih kristallov. Naukova Dumka, Kijev, 1981.
 12. H. Ibach, H. Lüth: Festkörperphysik. Springer, Berlin, 1988.
 13. I.M. Ziman: Principles of the Theory of Solids. Cambridge UP, Cambridge, 1972.
 14. K. Kreher: Szilárdtestfizika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.
 15. M. Brosseau: Physique du solide. Masson, Paris, 1992.
 16. E. Mooser: Introduction á la physique des solides. Press Politechnique, Lausanne, 1993.
 17. E. Guyon: Exploration de la matiére. De Boeck, Bruxelles, 1995.
 18. Juhász A., Tasnádi P.: Érdekes anyagok, anyagi érdekességek. Akadémia, Budapest, 1992.