TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. I. félév


  • A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

F716E01 Szilárdtestfizika 1.

MEGHIRDETŐ TANSZÉK (CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék

FELELŐS OKTATÓ

Dr. Nánai László egyetemi tanár

KREDIT


HETI ÓRASZÁM

2

SZÁMONKÉRÉS

Kollokvium

TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE


PÁRHUZAMOS FELTÉTEL


ELŐFELTÉTEL


HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK


PERIÓDUS

Őszi félév

JAVASOLT FÉLÉV

7.

KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ

KötelezőTematika:


Ajánlott irodalom:

Ch. Kittel: Bevezetés a szilárdtestfizikába. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1981.

Szerk. Hevesi Imre: Anyagszerkezet I., II., III/1., III/2. JATE, Szeged, 1977.

Szerk. Giber János: Szilárdtestfizikai feladatok és számítások. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982.

R. Kubo: Statisztikus mechanika példákkal és feladatokkal. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1976.

N.W. Aschroft, N.D. Mermin: Solid State Physics. Holt, Rinehart and Winston, 1976.

Kirijev P.Sz.: Félvezetők fizikája. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974.

Guiner A., Julien R.: The Solid State. Oxford UP, Oxford, 1989.

C. Zwikker: Physical Properties of Solid Materials. Pergamon Press, London, 1954.

Ch. A. Wert, R.M. Thomson: Physics of Solids. McGraw Hill, New York, 1970.

Szerk. Vainstein B.K.: Sovremennaya Kristallovgrafiya. Nauka, Moszkva, 1981.

Koszevics A.M.: Fizicheskaya mechanika realnih kristallov. Naukova Dumka, Kijev, 1981.

H. Ibach, H. Lüth: Festkörperphysik. Springer, Berlin, 1988.

I.M. Ziman: Principles of the Theory of Solids. Cambridge UP, Cambridge, 1972.

K. Kreher: Szilárdtestfizika. Tankönyvkiadó, Budapest, 1978.

M. Brosseau: Physique du solide. Masson, Paris, 1992.

E. Mooser: Introduction á la physique des solides. Press Politechnique, Lausanne, 1993.

E. Guyon: Exploration de la matiére. De Boeck, Bruxelles, 1995.

Juhász A., Tasnádi P.: Érdekes anyagok, anyagi érdekességek. Akadémia, Budapest, 1992.


Előismeret: Analízis, Kvantummechanika.


Oktató: Dr. Nánai László habil. egyetemi tanár, tanszékvezető

SZTE JGYTFK Fizika Tanszék

62/544-359

62/544-731


GSM: 20-4280931 (belső: 6808)

nanai@physx.u-szeged.huIdőpont, hely: szerda 8-10 h, Gyógyszerész Labor


Részvétel:Ajánlott


Számonkérés:Tételsor alapján félévente egy, a vizsgát megelőző írásbeli dolgozat.


Vizsgatételek: Hozzáférhetőek 2005. októberében.