TEMATIKA - IDŐBEOSZTÁS - KÖVETELMÉNYEK - 2005/2006. 1. félév


A TÁRGY KÓDJA ÉS NEVE

GYTKKA04101 Physics-Biophysics 1.


MEGHIRDETŐ TANSZÉK(CSOPORT)

Kísérleti Fizikai Tanszék
FELELŐS OKTATÓ  Makra Péter
KREDIT  2
HETI ÓRASZÁM  2
TÍPUSA  lecture
SZÁMONKÉRÉS  gyakorlati jegy [CTPK (3)]
TELJESÍTHETŐSÉG FELTÉTELE -
PÁRHUZAMOS FELTÉTEL -
ELŐFELTÉTEL -
HELYETTESÍTŐ TÁRGYAK -
PERIÓDUS  őszi félév
JAVASOLT FÉLÉV  1. ld. gyógyszerész szak mintatanterve
KÖTELEZŐ vagy KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ gyógyszerész

 

Tematika:

Vector algebra

Systeme International d' Unités (SI)

Equilibrium of rigid bodies

Motion in one dimension

Motion in a plane

Newton's laws

Work, energy and power

Conservation of energy

Conservation of linear momentum

Conservation of angular momentum

Rotation of a rigid body

The mechanical properties of matter

Fluid dynamics


Ajánlott irodalom:

Dr Árpád Süli, Physics for students of pharmacy. Szeged: SZOTE, 1987

Arfken, G B &al, University Physics. Orlando: Academic Press, 1984


Előismeret: középiskolás fizika és matematika


Oktató: Makra Péter

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék, Rerrich Béla tér, Béke épület I. emelet 47.

62-544-068

phil@titan.physx.u-szeged.hu

http://www.noise.physx.u-szeged.hu/Makra


Időpont, hely: csütörtök 10-12, Kísérleti Fizikai hallgatói labor (gyógyszerészlabor, FI-103-3)


Részvétel: -


Számonkérés: A kiadott tételsor alapján írásban a szorgalmi időszak végén.


Vizsgatételek (2005/2006. 1. félév):

Megegyezik a tematika pontjaival.