Szegedi Tudományegyetem
Kísérleti Fizikai Tanszékének korábbi munkatársai


Oktatók:

Dr. Ketskeméty István egyetemi tanár
a fizikai tudomány doktora, tanszékvezető

Dr. Hevesi Imre egyetemi tanár
 a fizikai tudomány doktora,
emeritus professzor, tanszékvezető


Dr. Dombi József egyetemi docens
fiz. tud. kand., tanszékvezető h., címzetes egyetemi tanár 


Dr. Papp Györgyné Dr. Papp Katalin egyetemi docens
a neveléstudomány kandidátusa, címzetes egyetemi tanárDr. Molnár Miklós egyetemi docens PhD
tanszékvezető h.

Dr. Török Miklós egyetemi docens PhD
Dr. Vize László egyetemi docens fiz. tud. kand.
tanszékvezető h.

Dr. Pintér Ferenc egyetemi docens, fiz. tud. kand., főiskolai tanár

Dr. Farkas Éva egyetemi docens, fiz. tud. kand.
Dr. Gáti László egyetemi docens, fiz. tud. kand.

Dr. Lang János egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Lang Jánosné mb. egyetemi adjunktus, óraadó
szakfelügyelő

Dr. Sárkány Béla egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Koós Margit egyetemi adjunktus fiz. tud. kand.

Dr. Kispéter József egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Hilbert Margit egyetemi adjunktus dr. univ.Laczkó Piroska egyetemi tanársegéd

Dr. Kovács József egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Szil Elemér egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Süli Árpád egyetemi adjunktus dr. univ.

Dr. Bor Pálné Dr. Bali Katalin egyetemi adjunktus PhD

Dr. Michailovits Lehel egyetemi adjunktus dr. univ.


Dr. Kozma László egyetemi tanár DSc

Dr. Német Béla egyetemi adjunktus PhD


Dr. Sánta Imre egyetemi adjunktus PhD


Dr. Szabó Gábor egyetemi adjunktus DSc


Dr. Hebling János egyetemi docens PhDDr. Szatmári Sándor egyetemi tanár a fizikai tudomány doktora
tanszékvezető

Dr. Kish László egyetemi adjunktus DSc

Dr. Simon Péter egyetemi adjunktus PhD


Dr. Nánai László egyetemi docens  fiz. tud. kand.

Dr. Farkas Zsuzsanna egyetemi adjunktus PhDDr. Vajtai Róbert egyetemi adjunktus PhD
tanszékvezető h.
Vavra Gábor tud. segédmunkatársDr. Kiss L. László egyetemi adjunktus PhD
Dr. Nagy Tamás egyetemi tanársegéd PhD

Dr. Gingl Zoltán egyetemi docens PhD, habil.

Dr. Makra Péter egyetemi adjunktus PhD
Dr. Mingesz Róbert egyetemi tanársegéd PhD

Dr. Szabó Gyula egyetemi adjunktus PhD

Hegedüsné Jávor Márta tanszéki munkatárs

Dr. Füle Miklós egyetemi docens PhD, habil.

Dr. Tóth Zsolt  tudományos főmunkatárs PhD


Dr. Bohus János egyetemi adjunktus PhD

Dr. Fábián László egyetemi adjunktus PhD

Tápai Márton tud. segédmunkatárs
Dr. Kun Emma tud. segédmunkatárs PhD

Gilicze Barnabás tud. segédmunkatárs

Dajka Rita  tud. segédmunkatárs

Óraadók:Dr. Nánai László emeritus professzor (JGYPK)

Dr. Földes István  c. egyetemi tanár DSc
tudományos tanácsadó, Wigner Fizikai Központ

Dr. Krasznahorkay Attila c. egyetemi tanár DSc

Dr. Bohátka Sándor ATOMKI, CSc

Dr. Csörgő Tamás tudományos tanácsadó DSc

Dr. Szabados László c. egyetemi tanár DSc

Dr. Ill Márton tudományos tanácsadó DSc

Dr. Szatmáryné Mészáros Ibolya középiskolai tanár

Berecz János középiskolai tanár

Nagy Tibor középiskolai tanár
 

Dr. Frey Sándor PhD

Dr. Kolláth Zoltán egyetemi tanár, DSc (NYME)

Dr. Szabó Róbert tudományos tanácsadó, DSc (MTA CSFK CSI)
e-mail: rszabo@konkoly.hu
Dr. Szabó Gyula tudományos tanácsadó, DSc
e-mail: szgy@titan.physx.u-szeged.hu
2009. októbertől MTA CSKI, 2013. júliustól Gothard Obsz. Szombathely

Szentirmayné Dr. Gabányi Krisztina PhD
MTA CSFK CSI
Dr. Balázs Lajos DSc
Dr. Petrovay Kristóf  DSc
Forgácsné dr. Dajka Emese PhD

PhD ösztöndíjasok:

Gál János

Csák Balázs

Fűrész Gábor


Jurkovity Monika
Nagy Anett

Csiszár Imre
Kopasz Katalin
Szakmány Tibor


Rácz Ervin


Gál Kinga

Fülei Tamás


Szentesi Dániel
Kordás Krisztián

Simon Attila

Horváth ZsoltMikóczi Balázs


Dwornik Marek


Barna Angéla

Bódi Attila

Kovács Zsolt 

Bókon András

Papp Sándor
Dolgozók:

Ordasi András ügyintéző


Miklós Ibolya technikus

Sándor-Bódi Edit technikus
Dr. Andó Istvánné Babos Ágnes könyvtáros

Misurda Katalin könyvtáros
Szabó Éva tudományos ügyintéző
Vidács Ágnes ügyintéző
Bertók Kinga ügyintéző

Molnár Margit ügyintéző
Gyuris Ottilia ügyintéző

Ashe Daniella tudományos ügyintéző

Szentesi Andrea Ildikó tudományos ügyintéző

Házy-Csuka Bettina tudományos ügyintéző

Máté Ildikó  ügyintéző

Kerekes Nóra Eszter  ügyintéző

Lencséné Urbán Ilona  ügyintéző

Bali Szilvia  ügyintéző

Tóthné Kun Tünde  ügyintéző

Juhászné Miklós Melinda ügyintéző

Bán Lajosné Lakatos Matild gazdasági ügyintéző

Szabó Etelka ügyintéző

Bozsó Sándorné Éva gazdasági ügyintéző

Furka Lajosné Marika ügyintéző

Tóth Péter (Bencus) mérnök
Majkut Ferenc mérnök

Kovács Gábor mérnök

Gyuricza Csaba technikus

 
Horváth Zsolt technikus
Iványi Zoltánné Hódi Valéria laboráns
Eperjesi Józsefné Irma hivatalsegéd

Vassné Marika hivatalsegéd
Fodor Andrásné Kasza Mária Ilona hivatalsegéd


Kiss Antalné Pópity Zsuzsanna hivatalsegéd


Bodó Péterné hivatalsegédSzéplaki András technikus

Hajnács Tamás technikusSajtos Mihály szakmunkásBódog Ferenc szakmunkásDorogi Zoltán szakmunkásNógrádi István szakmunkásBenke Lajos szakmunkásFarkas István szakmunkás


Rabatin Ferenc szakmunkás

Varga János szakmunkás
 

Nacsa András szakmunkás


Smaniotta Zsolt szakmunkás

Végh Viktor szakmunkás

Kolumbán József szakmunkás

Fodor Péter műszaki ügyintéző

Szabó Imre szakmunkás

Frank Béla szakmunkás

Szabó Gábor  technikus

Simon Pál Sándor  technikus

Bognár Róbert  technikus
Juhász Zoltán  technikus

Dudás Gyula szakmunkás

Gál János szakmunkás

Mészáros Huba szakmunkás

Egri Gábor szakmunkás

Körmöci Béla  technikus

Számel Ferenc  szakmunkás

Zombori Zoltán szakmunkás

Szőke Attila szakmunkás

Hasznosi János szakmunkás


Radics László szakmunkás

Novák Ádám technikus

Csánk Balázs szakmunkás

Torma Szilveszter  műszaki ügyintéző

Szántó Zoltán technikus

Bodor Ferenc Mihály szakmunkás

Mészáros Gábor szakmunkás

Nagy Diána ügyintéző
Villim József  szakmunkás

Jedlicska Antal szakmunkás
Szemmári Ivett ügyintéző
Hamzsek Sándor szakmunkás
Török József szakmunkás

utolsó frissítés: 2023. 03. 17.
 szerkesztő: k.szatmary@physx.u-szeged.hu