Pályázat kísérleti fizikából

Galvani békacomb kísérlete


A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok
(9-12. évfolyam) számára.

A 2003/2004-es tanévben az alábbi témában lehet pályázatot benyújtani:

Kísérletek a fizika és a biológia kapcsolódó területeiről

A pályázat két fordulós, az első fordulóban a kísérlet lényegét leíró dolgozattal lehet részt venni. 
A beadott munkában (amely tartalmazhat fotókat, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat stb. is)
vázolni kell a nem, vagy kevéssé ismert kísérletek elvégzésének menetét, az alkalmazott módszereket.
A pályamunkában fel kell tüntetni a felhasznált forrásmunkákat is. A pályázatok értékelését szakmai
zsűri végzi. A legjobb dolgozatot készítők jutnak a második fordulóba, ahol a kísérleteket "élőben"
is be kell mutatni a zsűri előtt. A pályázatok végső sorrendjét a bemutatás után állapítja meg a zsűri.
Pályázni lehet: egyénileg, vagy 2 fõs "csapattal".
A pályázat díjai:
I. díj 20.000 Ft
II. díj 10.000 Ft
III. díj 5.000 Ft

A helyezettek munkáját oklevéllel is elismerjük.
A konzultáló, illetve felkészítő tanár a díjazott diák(ok)-éval megegyező értékű jutalomban részesül.


A dolgozatot két példányban kell benyújtani, a maximális terjedelem 10 oldal lehet.
A pályázat jeligés, ezért a dolgozaton csak a jeligét szabad feltüntetni. A pályázó(k) adatait
(lásd alább) zárt, a dolgozat jeligéjével ellátott borítékban mellékelni kell:

1. a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma,
2. a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma, e-mail-je,
3. a felkészítõ tanár neve.


A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni "Pályázat kísérleti fizikából" megjelöléssel:
DR. SZATMÁRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár,
SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék,
6720 SZEGED, Dóm tér 9.


Beküldési határidő: 2004. január 15.
(A 2. forduló megtartására ezt követően kb. másfél hónap múlva kerül sor.)
A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre válasz kérhető
DR. MOLNÁR MIKLÓS egyetemi docenstől
(tel.: 62/544-358, e-mail: mmiklos@physx.u-szeged.hu).