Pályázat kísérleti fizikából

A Szegedi Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszéke pályázatot hirdet középiskolás diákok (9-12. évfolyam) számára.

Az 2000/2001-es tanévben az alábbi témában lehet pályázatot benyújtani:

Kísérletek az optika
témaköréből

A pályázat két fordulós, az első fordulóban a kísérlet lényegét leíró dolgozattal lehet részt venni. A beadott munkában (amely tartalmazhat fotókat, rajzokat, táblázatokat, grafikonokat stb. is) vázolni kell a nem, vagy kevéssé ismert kísérletek elvégzésének menetét, az alkalmazott módszereket. A pályamunkában fel kell tüntetni a felhasznált forrásmunkákat is. A pályázatok értékelését szakmai zsűri végzi. A legjobb dolgozatot készítők jutnak a második fordulóba, ahol a kísérleteket "élőben" is be kell mutatni a zsűri előtt. A pályázatok végső sorrendjét a bemutatás után állapítja meg a zsűri.
Pályázni lehet: egyénileg, vagy 2 fős "csapattal".

A pályázat díjai:

I. díj 20.000 Ft
II. díj 10.000 Ft
III. díj   5.000 Ft
Az első 5 helyezett munkáját oklevéllel is jutalmazzuk.
A konzultáló, illetve felkészítő tanár a díjazott diák(ok)kal megegyező értékű jutalomban részesül.

A dolgozatot két példányban kell benyújtani, a maximális terjedelem 10 oldal lehet. A pályázat jeligés, ezért a dolgozaton csak a jeligét szabad feltüntetni. A pályázó(k) adatait (lásd alább) zárt, a dolgozat jeligéjével ellátott borítékban mellékelni kell:
1. a pályázó(k) neve, lakcíme, telefonszáma,
2. a pályázó(k) iskolájának neve, címe, telefonszáma,
3. a felkészítő tanár neve.
A pályázatot az alábbi címre kérjük küldeni:

"Pályázat kísérleti fizikából" megjelöléssel:
DR. SZATMÁRI SÁNDOR tanszékvezető egyetemi tanár,
SzTE Kísérleti Fizikai Tanszék,  6720 SZEGED, Dóm tér 9.

Beküldési határidő:

2000. február 1.
(A 2. forduló megtartására ezt követően kb. 1 hónap múlva kerül sor.)
A pályázattal kapcsolatos további kérdésekre válasz kérhető:
DR. MOLNÁR MIKLÓS egyetemi docenstől
tel.: 62/454-358, e-mail: mmiklos@physx.u-szeged.hu