3. forduló

Gábor Dénest éveken keresztül foglalkoztatta az a probléma, hogy az elektronmikroszkóp felbontásának növelésével elérhesse azt, hogy az egyes atomok megkülönböztethetõk legyenek. Saját bevallása szerint a megoldásra akkor jött rá, mikor éppen sorára várt kedvenc sportpályáján. Mi volt az a sport, amit egész életében kitartóan és magas színvonalon ûzött?

1. Keménypapírból vágj ki egy 10 cm x 10 cm-es négyzetet. Vastag vonalakkal rajzolj az egyik oldalára egy madarat, a másik oldalára pedig egy kalitkát. Erõsíts egy ceruzát a kártyához úgy, hogy a kezeid között gyorsan meg tudd pörgetni a kártyát (a ceruza segítségével). Mit látsz? Mi a jelenség magyarázata? Tervezz más kártyát is, amellyel ugyanezt a jelenséget tudod elõidézni!

2. Az úgynevezett lyukkamera az egyik legõsibb leképezésre alkalmas eszköz. Készíts lyukkamerát a környezetedben található tárgyak (pl. cipõs doboz, pauszpapír, varrótû) segítségével! Figyeld meg különbözõ fényforrások (pl. gyertya, izzólámpa), külsõ tárgyak képét az így kapott kamerával! Magyarázd meg a mûködését! Hogyan fejlesztenéd tovább egyszerû eszközödet?

3. Egy kis átmérõjû üvegedényt vagy keskeny poharat tölts meg vízzel. A pohárba helyezett tárgyak kívülrõl nézve nagyobbaknak tûnnek. Milyen módszerekkel tudnád megmérni a vízzel töltött pohár nagyítását? Milyen eredményt kaptál? Hogyan tudnád elérni ezekkel az eszközökkel (üvegedények, víz) hogy egy tárgy kicsinyített képét kapd meg? Mérd meg így a kicsinyítés mértékét!

III. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. február 9.

Cím Dr. Papp Katalin

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Szeged, Dóm tér 9. 6720

Jelige: Gábor Dénes