2. forduló

Gábor Dénes így vall egyetemi éveirõl: "Berlinben sem a mûegyetemi fizikusoktól tanultam, hanem átmentem a tudományegyetemre, ahol a szeminárium folyt. Nem felejtettem el soha, mind a mai napig fülemben van a hangja. Senki úgy nem élvezte a tudományt, mint õ. Valósággal elolvadt a szájában a tudomány. Ezen a szemináriumon nyolc Nobel-díjas ült a Physikalisches Colloquium elsõ padjában. Ezek voltak az igazi tanáraim."

Ki az a tudós, aki ezt a szemináriumot vezette?

1.Egy 1,5-2 méteres fonál darab egyik végére egy nagy hurkot kössünk úgy, hogy abba beleférjen a fejünk, a másik végére pedig egy akkorát, hogy egy ceruzát bele lehessen dugni. Ezek után fejünkkel bújjunk a nagyobbik hurokba úgy, hogy a fonál a fülünkkel egyvonalban legyen és két kezünkkel szorítsuk a fonalat a fülünkhöz. A fonál másik végén levõ kis hurokba valaki bújtasson át egy ceruzát és kezdje rátekerni a fonalat miközben a fonál mindvégig feszes marad. Érdekes hangokat hallunk, amit a fonál szállít el a fülünkhöz. Mire emlékeztet ez a hang téged és vajon miért halljuk egyáltalán ezt a hangot?

2. A következõ kísérletet este kell elvégezni, mikor kinn már sötét van. Oltsuk le a lámpát és várjunk néhány percig, hogy szemünk alkalmazkodjon a sötéthez. Ezután tegyünk a tenyerünkbe néhány szem kockacukrot és sötétben tartsuk a villanykörte közelébe. Csukjuk be a szemünket, fordítsuk el a fejünket a lámpától és ezután kapcsoljuk fel a lámpát, hogy két-három másodpercre megvilágítsa a tenyerünkben tartott cukrot. Ezután - még mindig behunyt szemmel - oltsuk el a lámpát. Ha most kinyitjuk a szemünket, meglepõ látványban lesz részünk! Hány másodpercig tartott a jelenség? Mivel magyarázható? Végezd el a kísérletet más anyagokkal is (pl. mosópor, súrolópor) és hasonlítsd össze a látottakat!

3. Valamelyik játszótéren ülj fel egy hintára (lehetõleg könnyen mozogjon) és vegyél a kezedbe egy labdát (vagy bármilyen más, nem törékeny tárgyat). Most próbáld eldobni a labdát vízszintes irányban minél messzebbre. Mit tapasztalsz? Végezd el a kísérletet más tömegû tárgyakkal is! A tapasztalt jelenség hogyan függ attól, hogy mekkora a labda tömege és hogy milyen messzire dobtad a labdát?

II. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. február 2.

Cím Dr. Papp Katalin

SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Szeged, Dóm tér 9. 6720

Jelige: Gábor Dénes