1. forduló

Mi volt Gábor Dénes elsõ szabadalma, amit a következõképpen jellemzett? Hány éves volt ekkor?

".... oly sárkányrendszerû aeroplánok által, melyek mindegyike külön mozgató szerkezettel bír, egymással rugalmas kapcsolás segélyével gyûrûalakban össze vannak kötve és egy függélyes tengelyre függesztve és körpályán oly módon mozgathatók, hogy körmozgást nyerve, egyrészt a sárkányfölületek, másrészt a centrifugális erõ emelõhatása következtében fölemelkednek...."

1. Két, ránézésre teljesen egyforma tojás közül az egyik nyers, a másik fõtt. Hogyan tudnád eldönteni, hogy melyik a fõtt és melyik a nyers, anélkül, hogy összetörnéd vagy felnyitnád a tojásokat? Kísérletezz és gyûjts több féle módszert is!

2. Keménypapírból vágjunk ki 2-3 db 7-8 cm átmérõjû körlapot. Ragasszuk õket össze és a közepükön dugjunk át egy kihegyezett gyufaszálat. A gyufaszál segítségével a tengelyüknél fogva forgásba hozzuk a körlapot. Ezután (vagy még az elsõ lépés elõtt) a körlap felsõ részét egy egyenes vonallal két egyenlõ részre osztva az egyik felét fessük be feketére, másik felét pedig fehérre. Pörgessük meg a pörgettyût és figyeljük meg, milyen színûnek látjuk a lapot forgás közben! Változik-e a szín miközben lassul a forgás? Mi lehet a jelenség magyarázata?

3. Hol találkozunk a mindennapi életben hologrammal? Gyûjts össze minél több alkalmazási lehetõséget!

I. forduló megoldásainak beküldési határideje: 2001. január 26.

Cím: SZTE Kísérleti Fizikai Tanszék

Szeged, Dóm tér 9. 6720

Jelige: Gábor Dénes